Home Over Hans Bink Specialisaties Praktijk cases Contact
Over Hans Bink
Hans Bink heeft ruim dertig jaar ervaring op gebied van (executive) management- en (boardroom) counseling. Hij volgde eerst op advies van zijn vader een opleiding HTS Bouwkunde. Dit legde een goede basis voor kennis van (en gevoel voor) techniek. Daarna gaf hij uiting aan zijn jeugdpassie en behaalde hij zijn Master Degree Business Administration. Met bedrijfspsychologie als belangrijk opleidingselement kwam de menskant in beeld, een cruciale factor van invloed bij (re)organisaties. Met een sterk analytisch vermogen en constante gedrevenheid slaagt Hans Bink er telkens in om mensen te laten zien welke strategie er nodig is om hun doel te bereiken. Een eerlijke, heldere en vooral mensgerichte werkwijze is typerend voor hem. ‘Geld is geen doel op zich, maar het resultaat van een positieve inspanning’.

Iedereen heeft recht op zijn eigen valkuil. Fouten leiden namelijk tot waardevolle inzichten. Een inzicht kan zijn dat de bedrijfsactiviteiten niet voldoende afgestemd zijn op de markt. De noodzakelijke stap die vervolgens naar een oplossing moet leiden wordt echter niet altijd gemaakt. Bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, tijd, middelen of motivatie. Maar in ergere gevallen kan het ook komen door mismanagement of simpelweg het ontbreken van een goede visie en bedrijfsstrategie. Hans Bink heeft met zijn specifieke kennis en jarenlange ervaring het vermogen ontwikkeld om in korte tijd in te zien wat de kern van een probleem is en welke bedrijfskundige processen hieraan ten grondslag liggen. Met veel enthousiasme en overtuiging haalt hij precies in uw organisatie en medewerkers naar boven wat nodig is om zowel plezier als winst uit de onderneming te behalen. En te behouden. Dat vergt soms een radicale aanpak, maar het bedrijf floreert erbij. Ondernemen is als een auto: vanzelf gaat het niet, alleen bergafwaarts. Iemand die een organisatie wil veranderen, moet eerst tonen dat hij van die organisatie houdt. De mensen zelf vormen de sleutel tot het succes: een goede samenwerking, vertrouwen en het stellen van een gemeenschappelijk doel zijn hierbij cruciaal.Hans Bink helpt u met de strategische en bedrijfskundige onderbouwing en implementatie ervan. Het verbinden van kennis en kunde leidt uiteindelijk tot synergie: een krachtige basis om verder te groeien. Een waardevolle inbreng hierbij is het grote netwerk dat achter de persoon Hans Bink schuilgaat. Hierdoor heeft u (in)direct alle benodigde middelen, mensen en kennis binnen handbereik.