Praktijkcases
Managementadviesbureau voor woningbouwcorporaties en zorgorganisaties

Interim functie: algemeen directeur.
Omschrijving: saneren, herstructureren en optimaal benutten van de commerciŽle marktmogelijkheden.
Resultaat: groeisituatie gecreŽerd en uitgebouwd tot toonaangevend bureau in de corporatie en- zorgmarkt. Winst na 1 jaar Ä 200.000.


Landelijk opererende woningcorporatie (ouderenhuisvesting)

Interim functie: directeur services.
Omschrijving: oplossen van problemen op gebied van processturing, automatisering, management en bedrijfsvoering. Herstructureren van de afzonderlijke afdelingen.
Resultaat: succesvol afgerond.


Landelijk opererende woningcorporatie

Interim functie: counselor voor de (interim) Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
Omschrijving: oplossen conflictsituatie tussen de Raad van Bestuur en de directie.
Resultaat: een radicale heroriŽntatie en begeleiding en implementatie van o.a. een nieuwe Raad van Bestuur.


Drie woningcorporaties

Interim functie: adviseur van bestuurders en Raad van Commissarissen.
Omschrijving: begeleiden van de fusie van drie woningcorporaties.
Resultaat: een succesvol afgeronde fusie met veel uitdaging voor de medewerkers.


Diverse woningcorporaties

Interim functie: adviseur/counselor.
Omschrijving: oplossen van diverse vraagstukken op het terrein van strategie, bedrijfsvoering, organisatie-inrichting en (strategisch) HRM en begeleiden van directies/RvCís. Ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen t.b.v. maatschappelijk ondernemen en het geven van lezingen hierover.
Resultaat: afzonderlijke projecten succesvol afgerond.


Adviesbureau zorgsector

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: begeleiden van strategische doelen naar tactiek en operatiŽn. Sturing aanbrengen door doelgroepen te segmenteren en producten onder te brengen in afzonderlijke BVís.
Resultaat: management begeleid en nieuw elan teruggebracht.


Drie notariskantoren

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: begeleiden van een fusie van drie notariskantoren naar een maatschap met specialisatie en groeimogelijkheden.
Resultaat: een nieuw (breed) kantoor met meerdere specialismen.


Installatiebedrijf

Interim functie: adviseur
Omschrijving: bedrijf strategisch heroriŽnteren in het kader van groeimogelijkheden en de toekomst van de onderneming zeker stellen.
Resultaat: een meer projectgedreven organisatie met meer strategische waarde. Groei van 50% in een jaar tijd en een rendementsverbetering van 1% naar 7%.


PWC Consulting

Interim functie: counselor/boardroom consultant.
Omschrijving: het optreden als counselor voor een groot aantal opdrachten binnen PWC Consulting, met als belangrijkste componenten close monitoring, analysetechnieken, oplossingsvaardigheden en change management.
Resultaat: opdrachtgevers die met veel plezier terugkijken naar het begeleidings- en monitoringsproces.


Carwash bedrijf

Interim functie: boardroom counselor.
Omschrijving: het rechttrekken van familieverhoudingen en het verbeteren van de omzet door het commerciŽle proces te begeleiden en de bedrijfsvisie en Ėimago aan te passen.
Resultaat: er is een omzetverbetering van 30% gerealiseerd.


Milieuorganisatie

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: recovery aanpak voorstellen en het begeleiden van de implementatie ervan.
Resultaat: de organisatie behoed voor liquidatie of faillissement.


Bouwbedrijf

Interim functie: counselor.
Omschrijving: financieringsproblemen en liquiditeitsproblemen oplossen door strategie te wijzigen, juridische scheidingen in te voeren en herfinancieringen door te voeren.
Resultaat: rendementssituatie verbeterd met 10%.


Waterschap

Interim functie: boardroom counselor secretaris/directeur.
Omschrijving: advies geven t.b.v. organisatiestrategie en organisatieontwikkeling.
Resultaat: (tot op heden) continue sparring proces.


Waterschap

Interim functie: adviseur/begeleider.
Omschrijving: strategisch heroriŽnteren en implementeren van de integrale bedrijfsvoering.
Resultaat: nog in volle uitvoering.


Provincie

Interim functie: kwartiermaker/directeur.
Omschrijving: opzetten, inrichten en bemensen van drie juridische entiteiten, te weten een NV (overkoepelende holding) en twee BVís (adviesorganisatie en investeringsmaatschappij).
Resultaat: succesvol afgerond.


Woningcorporatie

Interim functie: counselor.
Omschrijving: uitvoeren van een analyse en Raad van Bestuur adviseren m.b.t. vastgelopen verhoudingen in de directievoering bij een van de werkmaatschappijen.
Resultaat: oplossingsrichtlijnen voorgesteld die succesvol zijn uitgevoerd.


Ziekenhuis + verzorgingstehuis (tot. 600 bedden)

Interim functie: adviseur/facilitair directeur.
Omschrijving: opzetten facilitaire dienst met nieuwe structuur van zelfstandig opererende units en implementeren van sluitend financieel administratief systeem voor budgettering, vastlegging en controle.
Resultaat: een grote verbetering van effectiviteit en efficiency.


Medische eerste lijnvoorziening

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: ontwikkelen van een groeimodel dat (para)medische en facilitaire aspecten omvat.
Resultaat: een geheel nieuw concept.


Verzekeringsmaatschappij (gezondheidszorg)

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: opzetten van een nieuwe marktstrategie voor ziekenfonds- en particulierverzekerden.
Resultaat: een meer marktgerichte organisatie.


Grote internationaal gelieerde verzekeringsmaatschappij (leven en schade)

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: begeleiden van een bezuinigingsoperatie van ca. Ä 3 miljoen op jaarbasis.
Resultaat: succesvol afgerond.


Bouwnijverheid

Interim functie: algemeen directeur bouwonderneming B en U.
Omschrijving: oplossen verliessituatie van Ä 350.000 (omzet Ä 100 miljoen).
Resultaat: bij vertrek break-even met sterk opgaande lijn.


IndustriŽle verpakkingsonderneming (onderdeel van groep)

Interim functie: directeur.
Omschrijving: (dalende) omzet verbeteren, structuur optimaliseren, marktmogelijkheden optimaal benutten en bedrijf verkopen.
Resultaat: succesvol afgerond en verkocht aan grootste concurrent.


Leerverwerkende industrie

Interim functie: schaduwmanager/boardroom counselor.
Omschrijving: collega-interim manager ondersteunen bij het verbeteren van de winstmarge (omzet Ä 6 miljoen), het vergroten van het marktaandeel en het oplossen van de productieovercapaciteit.
Resultaat: verbeterde financieringstructuur, meer marktmogelijkheden en een verbeterde interne structuur.


Software ontwikkelaar

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: ontwikkelen van een totaalproduct voor topmanagement voor een software ontwikkelaar (omzet 20 Ä miljoen) wiens nieuw ontwikkelde software niet aansloeg.
Resultaat: product slaat aan op de markt, verkoop sterk gestegen.


Software implementatiebedrijf

Interim functie: directeur.
Omschrijving: aanpakken van fraudesituatie, onbestuurlijk vermogen en zwakke strategie/management. Doorvoeren van (strategisch) faillissement en daarna de doorstart.
Resultaat: na 1 jaar was het bedrijf weer gezond en kon het worden verkocht aan een grote Nederlandse ICT-speler.


Internationaal verhuis- en opslagbedrijf

Interim functie: directeur.
Omschrijving: opzetten van een internationale verhuisorganisatie waar 20 landen bij waren betrokken. Businessplan met strategische aanpak opstellen, regelen van de facilitaire organisatie en aantrekken van een nieuwe directeur.
Resultaat: na het bereiken van een gezonde bedrijfssituatie is de organisatie doorverkocht aan een internationale transportonderneming.


Busonderneming (touroperator, onderdeel van groep)

Interim functie: adviseur/business unit manager.
Omschrijving: herstructureren interne organisatie, ontwikkelen van een product-marktcombinatie en introduceren van een managementinformatiesysteem en integrale automatisering.
Resultaat: zwaar verliesgevende organisatie (omzet Ä 5 miljoen) weer levensvatbaar gemaakt.


Betonwarenfabriek

Interim functie: algemeen directeur.
Omschrijving: drie productie-units centraliseren naar ťťn centrale productie-unit en opzetten van flexibele en marktgerichte productieorganisatie (omzet Ä 60 miljoen).
Resultaat: verliessituatie bij binnenkomst ca. Ä 450.000. Bij vertrek break-even.


Bouwonderneming (GWW)

Interim functie: algemeen directeur.
Omschrijving: organisatie (omzet Ä 20 miljoen) afstemmen op regionale marktmogelijkheden en de basis leggen voor bovenregionale activiteiten. Implementeren commerciŽle organisatie en inbrengen van strategische en marktgerichte (automatisering)tools.
Resultaat: verliessituatie bij binnenkomst Ä 450.000. Bij vertrek een winstsituatie van ca. Ä360.000 per jaar gecreŽerd.


Bouwonderneming (GWW)

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: herstructureren commerciŽle activiteiten van het bedrijf (omzet Ä 10 miljoen) opzetten van drie gespecialiseerde business units en overnamerijp maken van bedrijf. Zoeken van overnamekandidaat en overnameproces begeleiden.
Resultaat: verliessituatie bij binnenkomst Ä 600.000. Bedrijf (na overname) na 1 jaar Ä 250.000 winst.


Baggeronderneming

Interim functie: algemeen directeur.
Omschrijving: bedrijf (omzet Ä 10 miljoen) herfinancieren en de investeringen en desinvesteringen richten op internationale marktmogelijkheden. Opzetten van een joint venture op gebied van milieutechniek.
Resultaat: verliessituatie bij binnenkomst Ä 200.000 per jaar. Bij vertrek ca. Ä 120.000 winst gecreŽerd.


Metaalproductiebedrijf

Interim functie: directeur.
Omschrijving: bedrijf (omzet Ä 4 miljoen) zonder markstrategie en geringe winst verder tillen naar een situatie met minimale omzet. Ontwikkelen van een marktplan gebaseerd op de marktpositie en inzetten van gerichte investeringen. Ontwikkelen van een informatiesysteem en aantrekken van een nieuw management.
Resultaat: succesvol afgerond.


IndustriŽle groothandel

Interim functie: adviseur.
Omschrijving: afstoten van de businessvreemde activiteiten van dit winstgevende bedrijf (omzet Ä 4 miljoen) dat een opvolging- en huisvestingsprobleem kende. Aantrekken van een nieuw management, nieuwe agenturen en vaststellen van meer expliciete doelmarktsegmenten. Opzetten van commercieel systeem en een integraal managementinformatiesysteem.
Resultaat: upgrading van de positie van de onderneming en verbetering van de bedrijfshuisvesting.