(Boardroom) Counseling
Op bestuurlijk niveau kunnen er diverse conflicten ontstaan. Hoewel voorkomen beter is dan genezen, wordt er nog te vaak te laat aan de bel getrokken. Problemen ontstaan onder andere als er gebrek is aan een (gezamenlijke en effectieve) visie of strategie. Mensen kunnen bovendien vanuit hun posities tegengestelde belangen hebben en soms kunnen karakters botsen. Als er problemen ontstaan, zijn de onderliggende krachtvelden vaak niet zichtbaar voor alle betrokkenen. Als boardroom counselor kan ik deze krachtvelden niet alleen inzichtelijk maken, maar bedenk ik tevens een strategische oplossing voor conflictsituaties. Als er onduidelijkheden in de gehanteerde visie of bedrijfsstrategie zijn, signaleer ik die. Voornoemde inspanningen leiden in de praktijk dikwijls tot nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en een verbeterde visie.

Praktijkcase I

CliŽnt: grote landelijk opererende woningbouwcorporatie.
Case: conflictsituatie tussen de directie en de Raad van Bestuur oplossen.
Interim functie: counselor voor de (interim) Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
Aanpak en resultaat: door de diverse krachtvelden (en effecten) tussen de directie en de Raad van Bestuur in kaart te brengen konden er door de Raad van Commissarissen strategische keuzes worden gemaakt. Het resultaat was een radicale heroriŽntatie en de begeleiding en implementatie ervan. Het aanstellen van een nieuwe raad van bestuur was ťťn van de noodzakelijke stappen.


Praktijkcase 2

CliŽnt: installatiebedrijf van plusminus 50 man.
Case: strategische heroriŽntatie in het kader van groeimogelijkheden en zekerstelling van de toekomst van de onderneming.
Interim functie: boardroom counselor van de directeur.
Aanpak en resultaat: het ontwikkelen van een nieuwe visie, aanbrengen van structuur en strategisch begeleiden van de turn-around. De organisatie werd omgebouwd tot een meer projectgedreven organisatie met op de lange termijn meer strategische waarde. Dit heeft geleid tot een groei van 50% in een jaar tijd, en een rendementsverbetering van 1% naar 7%.