Nevenactiviteiten
Kennis doorgeven is mijns inziens vooral waardevol als het ook leidt tot professionalisering, want professionalisering maakt de weg vrij naar vooruitgang. In de positie verkeren om hieraan een bijdrage te kunnen leveren beschouw ik als een voorrecht.

Bestuurlijke nevenactiviteiten

De aard van de hieronder vermelde bestuurlijke activiteiten (profit en non-profit) varieert van toezichthoudend tot initiŽrend:

 • Initiatiefnemer/voorzitter fusie hbo-instellingen / Windesheim Hogeschool Zwolle
 • Heemraad van Waterschap IJsseldelta
 • Lid RvC Sacon BV (advies en ontwerpbureau Bouwnijverheid)
 • Lid RvC Ridderikhof BV (metaalverwerkende industrie maritieme sector)
 • Voorzitter stichting aandelenbeheer Timzo BV (toonaangevende tapijtfabriek)
 • Lid bestuur Raad voor Interim management (RIM)
 • Voorzitter Stichting SDB (stimuleert ondersteuning/financiering onderzoek en professionalisering zorgsector)Professionele nevenactiviteiten

Als het gaat om professionalisering zijn initiŽring, ontwikkeling, sturing en kennisoverdracht cruciale elementen. In de volgende nevenactiviteiten zijn deze kenmerken in meer of mindere mate aanwezig geweest:

 • Founder opleiding professioneel interim management Universiteit Nyenrode
 • Co-auteur en redactielid van het studieboek 'Interimmanagement: het vak'
 • Docent Universiteit Nyenrode
 • Meerdere keren verkozen tot 'best professional' interim-manager door zakenblad Quote
 • Founder Nederlandse Orde van Register Interim Managers
 • Docent/begeleider van directies en RVC strategiemeetings
 • Visitator woningbouwcorporaties